“Зарове” (Craps) е азартна игра, която се играе с два шестстенни зара и предоставя на играчите възможност да правят разнообразни залози върху резултатите от хвърлянето на заровете. Тази игра се предлага във физически казина и онлайн казина и е известна със своята бърза и вълнуваща природа.

Ето някои от основните аспекти на играта на Зарове (Craps):

Зарове (Craps)
Зарове (Craps)

“Come Out Roll” (Първи хвърлянето)

Всяка игра на Зарове започва с хвърлянето на зарове от стрелок (играчът, който хвърля заровете) в първия рунд, наречен “Come Out Roll.” Резултатът от този хвърлен зар определя какво се случва в играта.

Верно е, “Come Out Roll” (Първи хвърлянето) е едно от най-важните хвърляния в играта на Зарове. Резултатът от този първи зар определя началото на текущия рунд и влияе на развитието на играта. Вотът на “Come Out Roll” има следните възможни сценарии:

Ако се хвърля 7 или 11, играта завършва, и играчите, които са заложили на “Pass Line” (за победителски резултати), печелят. Този резултат се нарича “натисни” или “направи наръчник.”

Ако се хвърля 2, 3 или 12, това се нарича “крап” (Craps), и играта завършва с губители. Играчите, които са заложили на “Don’t Pass Line” (за победителски резултати), печелят в този случай.

Ако се хвърли която и да е друга сума (4, 5, 6, 8, 9, 10), тази сума става “point” (точка). Рундът продължава, и целта става да се хвърли точката преди да се хвърли 7.

Така “Come Out Roll” определя началото на играта и изгражда основата за следващите събития в рунда на Зарове. Играчите трябва да решат дали да залагат на “Pass Line” или “Don’t Pass Line” преди първото хвърляне и да следят резултата, който определя какво се случва след това в играта.

Пазене на точка (Establishing a Point)

Ако при “Come Out Roll” се хвърли сума от заровете 4, 5, 6, 8, 9 или 10, тази сума става “точка” (point). След това играта преминава в следващата фаза, където целта е да се хвърли точката преди да се хвърли 7.

В играта на Зарове (Craps), “Пазенето на точка” (Establishing a Point) се случва, когато при “Come Out Roll” (първото хвърляне на зарове в рунда) се хвърля сума от заровете 4, 5, 6, 8, 9 или 10. Тази сума става “точка” (point), и тя става целта на стрелока (играчът, който хвърля заровете) и на играчите, които залагат на “Pass Line” или “Come.”

Ето как работи “Пазенето на точка” и как се развива играта след този момент:

След като “point” е установен, играта влиза във втория фаза, където целта става да се хвърли точката (преди да се хвърли 7).

Стрелокът (играчът, който хвърля заровете) продължава да хвърля заровете до този момент, когато се хвърли точката (тоест, точката се хвърля отново). Всеки хвърлен зар не влияе на играта, освен ако не стане точката или 7.

Ако се хвърли точката преди 7-ца, играчите, които са заложили на “Pass Line” или “Come,” печелят. Ако се хвърли 7 преди точката, тогава тези залози губят.

Играта продължава, докато се хвърли точката или 7, и след това завършва. Ако не се хвърли нито точката, нито 7, играта продължава с нови руни.

Пазенето на точка е важен момент в Зарове и предоставя на играчите възможност да продължат да залагат и да увеличат своите печалби, ако точката бъде установена и след това хвърлите отново преди 7-ца. Този аспект на играта прави Зарове интересна и напълно различна от много други азартни игри.

Залози

В играта на Зарове има много различни видове залози, включително залози на “Pass Line” (за печеливши резултати при Come Out Roll), “Don’t Pass Line” (за обратния случай), “Come” и “Don’t Come” (за залагания след установяване на точката), както и други видове залози, включващи числа и комбинации.

В играта на Зарове (Craps), играчите могат да поставят разнообразни залози, които покриват различни комбинации от зарове и резултати в рунда. Ето някои от основните видове залози в Зарове:

Pass Line Bet: Това е един от основните залози в Зарове. Играчите залагат, че при “Come Out Roll” (първото хвърляне) ще се хвърли 7 или 11 (печелите) или 2, 3 или 12 (губите). Ако се хвърли 4, 5, 6, 8, 9 или 10, тази сума става “точка” (point), и играта продължава.

Don’t Pass Line Bet: Този вид залог е обратен на “Pass Line Bet.” Играчите залагат, че при “Come Out Roll” ще се хвърли 2 или 3 (печелите), 7 или 11 (губите), или 12 (равен).

Come Bet и Don’t Come Bet: Тези залози се правят след установяване на точката. “Come Bet” работи като “Pass Line Bet,” като играчите залагат, че ще се хвърли 7 или 11 (печелите) или 2, 3 или 12 (губите). “Don’t Come Bet” е обратният залог.

Place Bet: Този вид залог включва поставяне на залози на конкретни числа (4, 5, 6, 8, 9 или 10) и залагане, че избраното число ще се хвърли преди 7. Печалбите зависят от честотата, с която се хвърля избраното число.

Field Bet: Залогът в полето включва залагане, че при следващото хвърляне ще се хвърли 2, 3, 4, 9, 10, 11 или 12. Този залог е обикновено свързан с равни печалби.

Big 6 и Big 8 Bet: Този вид залози залагат, че 6 или 8 ще бъдат хвърлени преди 7.

Hardway Bet: Залагате, че определена комбинация от зарове (например, 4-4) ще бъде хвърлена преди 7 или преди съответната сума да бъде хвърлена с различни числа (например, 3-1).

Това са само някои от основните видове залози в Зарове, и има и други, по-специфични залози, които могат да бъдат направени. Играта е изключително разнообразна и предлага множество възможности за залагане, което прави Зарове интересна и динамична.

Хвърляне на заровете

Стрелокът хвърля двата зара, и резултатът определя края на рунда. Ако се хвърли точката, играчите на “Pass Line” печелят. Ако се хвърли 7 преди точката, тогава играчите на “Don’t Pass Line” печелят.

Хвърлянето на заровете в играта на Зарове (Craps) е сърцевината на играта и определя резултатите в текущия рунд. Всяка игра започва с хвърлянето на два шестстенни зара от стрелока (играчът, който хвърля заровете) и зависи от резултата след този хвърлен зар. Ето как работи процесът на хвърляне на заровете:

 • Come Out Roll (Първо хвърляне): Играта започва с “Come Out Roll,” което е първото хвърляне в текущия рунд. При този хвърлен зар, има няколко възможни резултата:
  • Ако се хвърли 7 или 11, играчите, които са заложили на “Pass Line,” печелят и рундът приключва успешно (нарича се “натисни” или “направи наръчник”).
  • Ако се хвърли 2, 3 или 12, това се нарича “крап” (Craps), и играта завършва с губители. Играчите на “Don’t Pass Line” печелят в този случай.
  • Ако се хвърли която и да е друга сума (4, 5, 6, 8, 9, 10), таза сума става “точка” (point), и играта продължава.
 • Пазене на точка (Establishing a Point): Ако при “Come Out Roll” се хвърли сума от заровете, различна от 2, 3, 7, 11 или 12, тази сума става “точка” (point). Точката става целта на стрелока и на играчите, които залагат на “Pass Line” или “Come.”
 • Продължаване на рунда: След установяване на точката, стрелокът продължава да хвърля заровете до този момент, когато се хвърли точката (печелите) или 7 (губите), или докато се направи залог и рундът завърши.

Хвърлянето на заровете е централен момент в играта на Зарове и определя резултата на рунда. Играчите залагат върху тези резултати и се надяват да постигнат успешни залози, като следят хвърлянето на заровете внимателно.

Продължаване на рунда

Продължаването на рунда в играта на Зарове (Craps) се случва след като е установена “точка” (point) след “Come Out Roll” (първото хвърляне на зарове). Рундът продължава и целта става да се хвърли точката преди да се хвърли 7. Ето как работи продължаването на рунда:

Установяване на точката (Establishing a Point): След “Come Out Roll,” ако се хвърли сума от заровете 4, 5, 6, 8, 9 или 10, тази сума става “точка” (point). Точката е целта на стрелока и на играчите, които са заложили на “Pass Line” или “Come.”

Продължаване на хвърлянето на заровете: След установяването на точката, играта продължава, и стрелокът (играчът, който хвърля заровете) продължава да хвърля зарове. Той хвърля до този момент, когато се хвърли точката (печелите) или се хвърли 7 (губите).

Печалби и загуби: В зависимост от последния хвърлен зар, има няколко сценария за резултатите в рунда:

Ако се хвърли точката, играчите, заложили на “Pass Line” или “Come,” печелят. Рундът приключва успешно.

Ако се хвърли 7 преди точката, този рунд приключва с губители, и играчите на “Pass Line” или “Come” губят залозите си.

Играта може да продължи, докато се хвърля точката или 7, и след това рундът завършва.

Следващ рунд: След като рундът приключи, играта може да продължи с нов “Come Out Roll,” когато нов стрелок се определя, или играчите правят нови залози. Процесът се повтаря, докато играчите решат да спрат или докато не бъде постигната печалба или загуба.

Продължаването на рунда в Зарове е ключов аспект на играта и предоставя на играчите много възможности за залагане и развлечение. Играта комбинира късмет и стратегия и предлага множество възможни резултати във всяка игра.

Играта може да продължи със следващ “Come Out Roll,” когато стрелокът сменя или когато играчите правят нови залози.

Зарове (Craps) е бързоразвиваща се и вълнуваща игра, но понякога може да изглежда сложна поради множеството залози и правила. С практика и опит, обаче, можете да научите как да играете Зарове и да се наслаждавате на нейната забава.
Заровете, известни още като “Craps,” са азартна игра с зарове, която се играе в казина по целия свят. Тя предоставя много екшън и възможност за залагания, като съчетава късмет и стратегия. В следната информация ще ви предоставя основни правила и информация за играта “Craps”.

Основни правила на Craps:

Игралната маса: Масата за Craps има сложна конфигурация с различни области за залагания. Тя включва “Pass Line,” “Don’t Pass Line,” “Come,” “Don’t Come,” и много други зони.

Рондове: Играта на Craps се провежда в рондове. Всеки рунд започва с “Come Out Roll,” при който играчът, известен като “shooter,” хвърля два зара.

Пасираща линия (Pass Line): Ако сумата на заровете при “Come Out Roll” е 7 или 11, играчът, който е заложил на “Pass Line,” печели. Ако сумата е 2, 3 или 12, залогът се губи. Ако излезе друга сума (4, 5, 6, 8, 9, 10), тази сума става “point.”

Рунд с “Point”: След като се установи “point,” целта става да се хвърли тази сума отново преди да се хвърли 7. Ако се хвърли “point,” залогът на “Pass Line” печели. Ако се хвърли 7 преди “point,” залогът губи.

Don’t Pass Line: Залогът на “Don’t Pass Line” работи обратно на “Pass Line.” Тук 2 и 3 печелят, 7 и 11 губят, а 12 е равен (push). Ако се установи “point,” залогът на “Don’t Pass Line” печели, ако се хвърли 7 преди “point.”

Come и Don’t Come: След успешно установяване на “point,” играчите могат да залагат на “Come” или “Don’t Come” за следващото хвърляне.

Други залози: Има много други видове залози в Craps, като “Place Bet,” “Field,” “Hardways,” и други, които позволяват на играчите да залагат на конкретни числа или комбинации.

Рунд на “Come Out” и “Point” се сменят: Рундовете на играта на Craps продължават да се сменят между “Come Out Roll” и “Point,” докато играчът изтегли 7 или успешно установи “point.”

Играчът-стрелок: Всяка игра започва с играч, който е “стрелок” и хвърля първите зарове в рунда. След като се завърши рундът, ролята на стрелок се предава на следващия играч в посока на часовниковата стрелка.

Залозите могат да бъдат многобройни: Играчите могат да правят множество залози на един и същи рунд, комбинирайки различни залози на различни области на масата.

Craps е игра с много възможности за залагания и една от най-популярните игри в казината. За да играете успешно, е важно да разберете различните видове залози и правила на играта. Въпреки че Craps може да изглежда сложна на първо поглед, след като разберете основните залози, тя става по-ясна и забавна игра.

Как се играе игра на зарове в онлайн казина?

craps

Играта на зарове (Craps) в онлайн казина следва същите основни правила като тази във физическите казина, но със специфични разлики поради виртуалната среда. Ето как се играе Craps в онлайн казина:

Изберете онлайн казино: Първо, трябва да изберете онлайн казино, което предлага играта на Craps. Убедете се, че избраното казино е лицензирано и регулирано.

Регистрация: За да играете Craps с реални пари, трябва да създадете акаунт в онлайн казиното и да го финансирате.

Отворете играта: Влезте в своя акаунт в онлайн казиното и потърсете играта на Craps в раздела с табла или казино игри.

Поставете залоза: Изберете размера на залога си, като кликнете върху чипове с определени стойности и след това поставете тези чипове на желаната зона на виртуалната маса за Craps.

Старт на рунда: Когато сте поставили залога си, натиснете бутона за стартиране на рунда. Въпреки че няма физически стрелок, генератор на случайни числа определя резултатите на заровете.

Следвайте правилата: Следвайте правилата на Craps и вижте как се развива играта. Виртуалната маса и интерфейсът на казиното обикновено предоставят информация за текущите събития в играта, като например дали сте установили “point” или какви са резултатите от заровете.

Изтеглете печалбата: Ако спечелите залога си, печалбата ви ще бъде автоматично добавена към баланса ви в онлайн казиното.

Повторение на рунда: След като рундът приключи, можете да поставите нов залог и да продължите да играете.

След като се запознаете с основните правила на Craps, играта става достъпна и забавна. Важно е да следвате стратегиите и съветите за залагане, за да увеличите шансовете си за успех. И не забравяйте да играете отговорно и да управлявате банкарола си разумно.

Как да играя Craps?

Зарове

Играта на Craps е една от най-забавните и разнообразни азартни игри в казината. Ето стъпки и основни правила, които ще ви помогнат да научите как да играете Craps:

 • Разберете основните залози:
  • Pass Line Bet: Това е основният залог в Craps. Вие залагате, че при първия зар (Come Out Roll) ще се появи 7 или 11 (печелите) или 2, 3 или 12 (губите). Ако се хвърли 4, 5, 6, 8, 9 или 10, това число става “point,” и целта става да се хвърли “point” преди да се хвърли 7.
  • Don’t Pass Line Bet: Обратно на “Pass Line Bet.” Залагате, че при първия зар ще се хвърли 2 или 3 (печелите), 7 или 11 (губите), или 12 (равен).
  • Come Bet и Don’t Come Bet: След като “point” е установен, можете да поставите залоги на “Come” и “Don’t Come,” които работят също като “Pass Line” и “Don’t Pass Line,” но вече вторият зар е важен.
 • Залагане: Поставете залог, като поставите фишове или пари на сочените зони на игралната маса. Можете да правите множество залози в един и същи рунд.
 • Старт на играта: Играта започва с “Come Out Roll,” при който “стрелокът” (играчът, който хвърля заровете) хвърля два зара.
 • Оценка на резултатите: В зависимост от резултата на “Come Out Roll” и последващите хвърляния, определя се дали залозите са спечелени или загубени.
 • Продължаване на рунда: Ако се установи “point,” играта продължава с последващи хвърляния, в които се опитвате да хвърлите “point” отново преди да се хвърли 7.
 • Смяна на стрелока: След като рундът приключи, играта се предава на следващия играч в посока на часовниковата стрелка, който става нов “стрелок.”
 • Печалби и загуби: Печалбите и загубите се определят в зависимост от комбинациите на заровете и залозите, които сте направили.
 • Следвайте правилата на казиното: Внимавайте да спазвате правилата и процедурите на казиното, в което играете Craps.

За да научите как да играете Craps, може да се окаже полезно да наблюдавате играчи или да играете Craps с ниски залози, за да разберете как работи играта. Craps е изключително забавна игра, но може да изглежда сложна на първо поглед. С времето и опит, ще станете по-уверени в правилата и стратегиите на играта.

Зарове

Зарове (Craps) стратегии?

В играта на Зарове (Craps) има различни стратегии, които играчите могат да използват, за да увеличат своите шансове за успех. Важно е да се отбележи, че Зарове е игра на късмет, и няма гаранция за печалба. Все пак, след някои от основните стратегии може да помогне да се управляват залозите по-разумно. Ето някои от стратегиите, които играчите често използват:

Pass Line и Come залози: Поставянето на залог на “Pass Line” при “Come Out Roll” и след това поставяне на “Come залог” след установяване на точката е основната стратегия в Зарове. Тези залози имат ниска къщичка (към 1.41%) и предоставят по-големи шансове за успех.

Don’t Pass и Don’t Come залози: Това са обратните залози на “Pass Line” и “Come залози.” Ако сте по-склонни към залози против стрелока, можете да използвате тези стратегии. Те имат също ниска къщичка.

Place залози: Поставянето на залози на определени числа (като 6 или 8) може да бъде успешна стратегия, ако тези числа се хвърлят преди 7. Все пак, тези залози имат по-висока къщичка.

Field залог: Залагането в полето включва залагане, че ще се хвърли 2, 3, 4, 9, 10, 11 или 12 при следващото хвърляне. Това е залог с по-голям риск, но с по-големи печалби.

Системи за управление на парите: Използването на системи за управление на парите, като например Мартингейл, може да помогне да се контролира банката и да се управлява риска по-ефективно. Все пак, имайте предвид, че те не гарантират печалби и могат да доведат до големи загуби.

Игра с разум и контрол на емоциите: Най-важната стратегия в Зарове е да играете с разум и да контролирате емоциите си. Поставете си лимити за залози и не играйте с повече пари, отколкото може да си позволите да загубите.

Независимо от избраната стратегия, винаги имайте предвид, че Зарове е игра на късмет, и няма специфична стратегия, която гарантира успех. Важно е да играете за забавление и да не рискувате повече, отколкото сте готови да загубите.

Съвети за игра на Зарове (Craps)

Играта на Зарове (Craps) може да бъде забавна и напълно разнообразна, но също така е и игра, която изисква добра стратегия и управление на банката. Ето няколко съвета, които могат да ви помогнат при играта на Зарове:

Научете базовите правила: Научете се на основните правила на играта, включително какво представлява “Come Out Roll,” какво е “точка” (point), и как се изчисляват печалбите и загубите.

Изберете правилната залог стратегия: Има много видове залози в Зарове. Някои са по-добри от други със сметка на къщичката на казиното. Обикновено залозите на “Pass Line” и “Come” са добър избор за начало, тъй като имат ниска къщичка.

Избягвайте залозите с висока къщичка: Залози като “Any Seven” и “Hardways” имат по-висока къщичка и обикновено представляват по-голям риск. Внимавайте с тях и ги избягвайте, ако сте нов в играта.

Управление на банката: Определете лимити за залози и придържайте се към тях. Не играйте с повече пари, отколкото сте готови да загубите. Може да бъде изкушение да продължите да залагате след поредица от загуби, но имайте предвид, че Зарове е игра на късмет.

Играйте с разум и контролирайте емоциите си: Зарове може да бъде емоционално завладяваща игра. Важно е да се контролирате и да не правите залози на основата на емоции след големи печалби или загуби.

Следете таблиците с печалби: Винаги имайте предвид таблиците с печалбите, за да знаете какво може да спечелите с всяка залог стратегия.

Участвайте в игри с ниски лимити: Ако сте нов в Зарове, започнете с игри с ниски лимити. Това ви дава възможност да научите играта без да рискувате много пари.

Продължавайте да учите: Зарове е игра с много аспекти и стратегии. Продължавайте да учите и да се развивате като играч.

Зарове може да бъде забавна и вълнуваща игра, ако се играе с разум и с оглед на добрата стратегия. Следвайте тези съвети и се наслаждавайте на играта.